| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOSENESS AS62064

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62064
as-name:    CLOSENESS
org:      ORG-CS268-RIPE
import:     from AS31577 accept ANY
export:     to AS31577 announce AS62064
import:     from AS31479 accept ANY
export:     to AS31479 announce AS62064
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS62064
admin-c:    DM12500-RIPE
tech-c:     DM12500-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DM29868-MNT
created:    2014-02-26T12:34:13Z
last-modified: 2019-10-10T17:35:36Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CS268-RIPE
org-name:    Closeness S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/ Lorenzo Salom, Nr 27
address:    46007
address:    Valencia
address:    SPAIN
phone:     +34670981849
abuse-c:    AC28871-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DM29868-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DM29868-MNT
created:    2014-01-27T13:34:52Z
last-modified: 2020-12-16T13:28:28Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    DM12500-RIPE

person:     Domingo Mira
address:    C/ Lorenzo Salon, 27 - Valencia - 46007 - Spain
phone:     +34 670 98 18 49
nic-hdl:    DM12500-RIPE
mnt-by:     DM29868-MNT
created:    2014-02-02T17:43:03Z
last-modified: 2014-02-02T17:43:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]