| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Bolshoi-AS AS62063

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62063
as-name:    Bolshoi-AS
org:      ORG-FSIO2-RIPE
import:     from AS8331 action pref=100; accept ANY
import:     from AS204128 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8331 announce AS62063
export:     to AS204128 announce AS62063
admin-c:    AR24111-RIPE
tech-c:     AR24111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-attelecom-1-mnt
created:    2014-02-26T12:51:43Z
last-modified: 2023-05-15T08:02:49Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATL62-RIPE

organisation:  ORG-FSIO2-RIPE
org-name:    Federal State Institution of Culture "State Academic Bolshoi Theatre of Russia"
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    125009, Russia, Moscow, Teatral'naja pl. d.1
phone:     +7 (499) 608-7315
abuse-c:    AR24111-RIPE
mnt-ref:    ru-attelecom-1-mnt
mnt-by:     ru-attelecom-1-mnt
created:    2014-02-24T14:17:36Z
last-modified: 2023-02-01T09:20:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR24111-RIPE
abuse-mailbox: admin@bolshoi.ru
mnt-by:     ru-attelecom-1-mnt
address:    125009, Russia, Moscow, Teatral'naja pl. d.1
created:    2014-11-17T16:34:46Z
last-modified: 2023-02-01T08:59:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]