| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SUVOZ AS62055

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62055
as-name:    SUVOZ
org:      ORG-SGSS7-RIPE
import:     from AS12715 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS31479 accept ANY
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS12715 announce AS62055
export:     to AS31479 announce AS62055
export:     to AS174 announce AS62055
export:     to AS29119 announce AS62055
admin-c:    SA31693-RIPE
tech-c:     SN5227-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SUVOZ
created:    2014-03-03T11:53:10Z
last-modified: 2019-12-03T10:18:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SGSS7-RIPE
org-name:    SUVOZ GLOBAL SERVICES S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    CARRIL CONDOMINA, N3 EDIFICIO BUSINES CENTER 6A
address:    30006
address:    MURCIA
address:    SPAIN
phone:     +34868122515
fax-no:     +34868122835
abuse-c:    CBGD3-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-SUVOZ
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SUVOZ
created:    2014-01-10T11:13:23Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SUVOZ ADMIN
address:    Carril Condomina, N3, 6A
nic-hdl:    SA31693-RIPE
admin-c:    CL5782-RIPE
admin-c:    IGM15-RIPE
admin-c:    PLGM5-RIPE
tech-c:     JG5790-RIPE
mnt-by:     MNT-SUVOZ
created:    2014-02-19T12:12:51Z
last-modified: 2018-11-22T08:05:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SUVOZ NOC
address:    Carril Condomina, N3, 6A
nic-hdl:    SN5227-RIPE
tech-c:     CL5782-RIPE
tech-c:     JG5790-RIPE
mnt-by:     MNT-SUVOZ
created:    2014-02-19T12:20:17Z
last-modified: 2018-11-22T08:08:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]