| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DPD-RO AS62053

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62053
as-name:    DPD-RO
org:      ORG-DPDS2-RIPE
import:     from AS8751 accept ANY
export:     to AS8751 announce AS62053
import:     from AS12302 accept ANY
export:     to AS12302 announce AS62053
admin-c:    OM4186-RIPE
tech-c:     OM4186-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEDIASAT-MNT
created:    2017-11-06T08:42:49Z
last-modified: 2020-11-16T18:05:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSS16-RIPE

organisation:  ORG-DPDS2-RIPE
org-name:    Dynamic Parcel Distribution SA
org-type:    OTHER
address:    Str. Buiacului nr. 2, LogIQ Logistic Parc, Corp A (A1-A2), 077135, Mogosoaia, Romania
abuse-c:    ACRO10360-RIPE
mnt-ref:    MEDIASAT-MNT
mnt-by:     MEDIASAT-MNT
created:    2017-10-05T12:28:16Z
last-modified: 2017-10-05T12:28:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ovidiu Moldovan
address:    ovidiu.moldovan@dpd.ro
phone:     +40 72 05 09 968
nic-hdl:    OM4186-RIPE
mnt-by:     MEDIASAT-MNT
created:    2017-10-05T12:32:41Z
last-modified: 2017-10-05T12:32:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]