| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZSCALER-EMEA AS62044

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62044
as-name:    ZSCALER-EMEA
org:      ORG-ZSG1-RIPE
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS62044
admin-c:    ZSCA-RIPE
tech-c:     ZSCA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZSCALER-RIPE-MNT
created:    2014-03-07T07:56:35Z
last-modified: 2018-09-04T11:25:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZSG1-RIPE
org-name:    Zscaler Switzerland GmbH
org-type:    LIR
address:    110 Rose Orchard Way
address:    San Jose
address:    95134
address:    UNITED STATES
phone:     +14085603146
abuse-c:    ZA1089-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ZSCALER-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZSCALER-RIPE-MNT
created:    2013-01-11T15:15:16Z
last-modified: 2019-12-04T21:06:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Zscaler Operations
address:    Zscaler, Inc.
address:    110 Rose Orchard Way
address:    San Jose, CA 95134
address:    UNITED STATES
phone:     +1-408-701-0534
admin-c:    BF2769-RIPE
admin-c:    CG8479-RIPE
admin-c:    GI2435-RIPE
tech-c:     BF2769-RIPE
tech-c:     CG8479-RIPE
tech-c:     GI2435-RIPE
nic-hdl:    ZSCA-RIPE
abuse-mailbox: poc-abuse@zscaler.com
mnt-by:     ZSCALER-RIPE-MNT
created:    2015-01-17T01:13:59Z
last-modified: 2016-09-12T23:55:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]