| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Mapna-AS AS62039

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62039
as-name:    Mapna-AS
org:      ORG-IPPP1-RIPE
import:     from AS42337 Accept any
import:     from AS50810 Accept any
import:     from AS39074 Accept any
import:     from AS51074 Accept any
import:     from AS16322 Accept any
import:     from AS25184 Accept any
export:     to AS42337 announce AS62039
export:     to AS16322 announce AS62039
export:     to AS25184 announce AS62039
export:     to AS51074 announce AS62039
export:     to AS50810 announce AS62039
export:     to AS39074 announce AS62039
admin-c:    RNF4-RIPE
tech-c:     RNF4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2014-03-11T09:48:36Z
last-modified: 2022-02-07T12:45:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RNB1-RIPE

organisation:  ORG-IPPP1-RIPE
org-name:    Iran Power Plant Projects Management (MAPNA) PJS
org-type:    OTHER
address:    No 231, Mirdamad BLV, Mapna Group, Tehran, Iran
abuse-c:    MAD137-RIPE
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2014-03-08T07:08:38Z
last-modified: 2022-02-28T09:46:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rambod Nekoomanesh Fard
address:    No 231, Mirdamad BLV, Mapna Group, Tehran, Iran
phone:     +98 2181981001
phone:     +98 2181981700
nic-hdl:    RNF4-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2014-03-08T07:04:23Z
last-modified: 2014-03-08T07:15:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]