| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOUDPRO-AS AS62004

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS62004
as-name:    CLOUDPRO-AS
org:      ORG-JVTC1-RIPE
import:     from AS31200 accept ANY
export:     to AS31200 announce AS62004
import:     from AS21127 accept ANY
export:     to AS21127 announce AS62004
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS62004
import:     from AS61400 accept any
export:     to AS61400 announce AS62004
import:     from AS20485 accept any
export:     to AS20485 announce AS62004
admin-c:    VOK9-RIPE
tech-c:     AS31821-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLOUDPRO-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    2014-03-26T14:04:07Z
last-modified: 2022-06-28T12:53:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-JVTC1-RIPE
org-name:    JSC Virtualization Technology Center
org-type:    OTHER
address:    Nikolaeva Street, 11
address:    630090, Russia, Novosibirsk
phone:     +7(383)3120102
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     CLOUDPRO-MNT
abuse-c:    AB62004-RIPE
created:    2014-02-26T11:17:19Z
last-modified: 2014-05-28T06:43:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey N. Savelyev
address:    Russia, Novosibirsk, Nikolaeva 11 str.
phone:     +7 923 709 9606
nic-hdl:    AS31821-RIPE
mnt-by:     ANS80-MNT
created:    2014-02-03T11:03:07Z
last-modified: 2014-03-27T08:31:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vyacheslav O Kalinin
address:    JSC "Virtualization Technology Center"
address:    Nikolaeva Street, 11
address:    630090, Russia, Novosibirsk
phone:     +7(383)3807773
nic-hdl:    VOK9-RIPE
mnt-by:     ZSTTK-MNT
created:    2014-01-20T08:25:23Z
last-modified: 2014-01-20T08:25:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]