| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCC AS61956

as-block:    AS61952 - AS62463
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61956
as-name:    TCC
org:      ORG-TTCC2-RIPE
import:     from AS44953 accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS44953 announce AS61956
import:     from AS33915 accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS33915 announce AS61956
admin-c:    TCCR2-RIPE
tech-c:     TCCR2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TCCNL-MNT
created:    2014-04-17T11:58:27Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TTCC2-RIPE
org-name:    TCC The Computer Company B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Withuisveld 9
address:    6226NV
address:    MAASTRICHT
address:    NETHERLANDS
phone:     +31438506325
phone:     +31433630362
fax-no:     +31438506398
tech-c:     TCCR2-RIPE
abuse-c:    TCCR2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TCCNL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TCCNL-MNT
created:    2014-01-24T15:24:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TCC RIPE MANAGEMENT
org:      ORG-TTCC2-RIPE
remarks:    *** Report abuse to abuse@thecomputercompany.nl ***
address:    Withuisveld 9
address:    6226NV Maastricht
address:    The Netherlands
nic-hdl:    TCCR2-RIPE
mnt-by:     TCCNL-MNT
created:    2014-02-03T09:16:32Z
last-modified: 2021-05-17T15:23:51Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +31433630362
fax-no:     +31438506398
admin-c:    LC14944-RIPE
admin-c:    CVDG26-RIPE
admin-c:    TV3265-RIPE
admin-c:    EG5929-RIPE
tech-c:     LC14944-RIPE
tech-c:     CVDG26-RIPE
tech-c:     TV3265-RIPE
tech-c:     EG5929-RIPE
abuse-mailbox: abuse@thecomputercompany.nl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]