| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VOLS-AS AS61431

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61431
as-name:    VOLS-AS
org:      ORG-JVOL1-RIPE
import:     from AS12389 accept any
import:     from AS28906 accept any
import:     from AS42042 accept any
import:     from AS8359 accept any
export:     to AS12389 announce any
export:     to AS28906 announce any
export:     to AS42042 announce any
export:     to AS8359 announce any
admin-c:    KY322-RIPE
admin-c:    NA5956-RIPE
tech-c:     KY322-RIPE
tech-c:     NA5956-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VOLSRU-MNT
mnt-by:     TRANSITTELECOM-MNT
created:    2012-10-11T16:03:49Z
last-modified: 2021-05-26T06:26:12Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TTL21-RIPE

organisation:  ORG-JVOL1-RIPE
org-name:    ZAO "VOLS"
org-type:    OTHER
address:    RUSSIA, 617762, Perm, Tchaikovsky, Mira str., 1, of.4
abuse-c:    AR29635-RIPE
mnt-ref:    VOLSRU-MNT
mnt-by:     VOLSRU-MNT
created:    2012-10-10T06:41:09Z
last-modified: 2018-05-29T06:30:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kartoshin Yuriy
address:    RUSSIA, 617762, Perm, Tchaikovsky, Mira str., 1, of.4
phone:     +7 3424 148707
nic-hdl:    KY322-RIPE
mnt-by:     VOLSRU-MNT
created:    2012-10-10T06:29:55Z
last-modified: 2018-05-29T06:33:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikonov Aleksei
address:    RUSSIA, 617762, Perm, Tchaikovsky, Mira str., 1, of.4
phone:     +7 3424 148707
nic-hdl:    NA5956-RIPE
mnt-by:     VOLSRU-MNT
created:    2018-05-29T06:35:20Z
last-modified: 2018-05-29T06:35:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]