| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MM-WORLDNET AS61415

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61415
as-name:    MM-WORLDNET
org:      ORG-MWG1-RIPE
import:     from AS9063 accept ANY
export:     to AS9063 announce AS61415
import:     from AS15965 accept ANY
export:     to AS15965 announce AS61415
admin-c:    MM34699-RIPE
tech-c:     MM34699-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MM-WORLDNET-MNT
created:    2012-10-19T08:37:04Z
last-modified: 2018-09-04T11:16:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MWG1-RIPE
org-name:    M&M GMbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Saarbruecker Allee 5a
address:    66663
address:    Merzig
address:    GERMANY
phone:     +4968619392824
fax-no:     +49686193928824
mnt-ref:    MM-WORLDNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MM-WORLDNET-MNT
admin-c:    CE599-RIPE
admin-c:    KS5744-RIPE
admin-c:    MM34698-RIPE
admin-c:    AD4807-RIPE
abuse-c:    MM38071-RIPE
created:    2012-10-17T11:45:09Z
last-modified: 2021-11-04T09:07:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ROLE Account
address:    M&M Werbeagentur
address:    Saarbruecker Allee 5a
address:    66663 Merzig
address:    GERMANY
admin-c:    MM34699-RIPE
tech-c:     TS17420-RIPE
tech-c:     KS5744-RIPE
tech-c:     MM34698-RIPE
nic-hdl:    MM34699-RIPE
mnt-by:     MM-WORLDNET-MNT
created:    2012-10-18T11:42:28Z
last-modified: 2012-10-18T11:43:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]