| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASBALKHASH AS61367

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61367
as-name:    ASBALKHASH
org:      ORG-BTEL2-RIPE
import:     from AS9198 action pref=120; accept ANY
import:     from AS41798 action pref=120; accept ANY
export:     to AS9198 announce AS61367
export:     to AS41798 announce AS61367
admin-c:    NS4312-RIPE
tech-c:     NS4312-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NS23686-MNT
created:    2012-11-07T10:46:29Z
last-modified: 2018-09-04T11:16:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-BTEL2-RIPE
org-name:    TOO "B-TEL"
org-type:    OTHER
address:    Kazakhstan, Balkhash, Lenina, 33A
abuse-c:    AR30451-RIPE
mnt-ref:    NS23686-MNT
mnt-by:     NS23686-MNT
created:    2012-08-21T11:26:47Z
last-modified: 2016-01-28T09:51:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nickolay Safiyulin
address:    Kazakhstan, Balkhash, Lenin St., 33?
phone:     +7-71036-4-06-94
nic-hdl:    NS4312-RIPE
mnt-by:     NS23686-MNT
created:    2012-08-21T11:25:36Z
last-modified: 2016-01-28T10:08:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]