| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Acrib AS61361

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61361
as-name:    Acrib
org:      ORG-AS771-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS61361
import:     from AS41652 accept ANY
export:     to AS41652 announce AS61361
export:     to AS57199 announce AS61361
import:     from AS57199 accept any
admin-c:    ACRI-RIPE
tech-c:     ACRI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACRIB-MNT
created:    2019-05-14T08:38:11Z
last-modified: 2021-05-03T10:45:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS771-RIPE
org-name:    Acrib SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    68 B AV Jean-Jaurs
address:    33150
address:    Cenon
address:    FRANCE
phone:     +33564540100
admin-c:    ACRI-RIPE
tech-c:     ACRI-RIPE
abuse-c:    ACRI-RIPE
mnt-ref:    ACRIB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ACRIB-MNT
created:    2019-05-13T15:03:56Z
last-modified: 2020-12-16T13:37:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Acrib Tech Role
address:    89 rue de la Porte Dijeaux
address:    33000 BORDEAUX
nic-hdl:    ACRI-RIPE
mnt-by:     ACRIB-MNT
created:    2019-05-13T15:40:47Z
last-modified: 2023-03-23T00:11:40Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@acrib.fr
admin-c:    QLEC-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]