| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EDC_EXPERT_DIRECT_COMMUNICATION AS61338

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61338
as-name:    EDC_EXPERT_DIRECT_COMMUNICATION
org:      ORG-EEDC1-RIPE
import:     from AS8246 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS61338
export:     to AS8246 announce AS61338
admin-c:    MP31722-RIPE
tech-c:     MP31722-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     EDCExpert-MNT
created:    2012-11-23T09:58:25Z
last-modified: 2018-09-04T11:17:05Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-EEDC1-RIPE
org-name:    EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul.Belzacka 176/178, 97-300 Piotrkw Trybunalski
abuse-c:    AR27036-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2017-12-08T14:15:44Z
last-modified: 2017-12-08T14:15:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Pilat
address:    m.pilat@edc.expert
phone:     +48694467265
nic-hdl:    MP31722-RIPE
mnt-by:     EDCExpert-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2017-12-14T12:49:32Z
last-modified: 2017-12-14T12:52:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]