| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONNECTAZ-AS AS61304

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61304
as-name:    CONNECTAZ-AS
org:      ORG-CL179-RIPE
import:     from AS196925 accept ANY
import:     from AS41997 accept ANY
import:     from AS29049 accept ANY
export:     to AS41997 announce AS61304
export:     to AS196925 announce AS61304
export:     to AS29049 announce AS61304
admin-c:    VA34164-RIPE
admin-c:    AZER1-RIPE
tech-c:     VA34164-RIPE
tech-c:     AZER1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CNOC11-MNT
created:    2012-11-30T11:31:41Z
last-modified: 2022-03-15T10:33:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CL179-RIPE
org-name:    Connect CJSC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    Narimanov District, area 1222, suit 12
address:    AZ1029
address:    Baku
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994125108848
fax-no:     +994125663967
abuse-c:    AR14126-RIPE
mnt-ref:    CNOC11-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CNOC11-MNT
admin-c:    CNOC11
admin-c:    AZER1-RIPE
admin-c:    VA34164-RIPE
created:    2011-11-11T16:41:04Z
last-modified: 2022-03-15T10:27:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Azer Akhundov
address:    Baku, Azerbaijan
mnt-by:     AZER1-MNT
phone:     +994 12 5108848
nic-hdl:    AZER1-RIPE
created:    2006-01-09T14:14:39Z
last-modified: 2010-11-30T13:32:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Viktor A.Shaposhnikov
address:    Narimanov District, area 1222, suit 12, Baku, AZERBAIJAN
phone:     +994555057265
nic-hdl:    VA34164-RIPE
mnt-by:     VIK79-MNT
created:    2022-03-15T10:26:10Z
last-modified: 2022-03-15T10:26:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]