| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Huize_Telecom AS61302

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61302
as-name:    Huize_Telecom
descr:     Huize Telecom
descr:     member-of: AS-HUIZE
descr:     https://huize.asia
remarks:    Geofeed https://geofeed.huize.asia/geofeed.csv
org:      ORG-HL306-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMAV1-RIPE
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    ****************** Huize BGP Community *******************
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    | 61302:6:NODE_ID | Propagate internally through the corresponding node |
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    | 61302, 100, NODE_ID | Prefix learned from Transit |
remarks:    | 61302, 200, NODE_ID | Prefix learned from Public Peer |
remarks:    | 61302, 300, NODE_ID | Prefix learned from Private Peer |
remarks:    +------------------------------------------------------------------------+
remarks:    | 61302, 5, NODE_ID | Advertise only to the selected node |
remarks:    | 61302, 6000, PEER_AS | Do not announce to the specified ASN |
remarks:    +------------------------------------------------------------------------+
remarks:    | 61302, 6001, ASN | Prepend once to the specified ASN |
remarks:    | 61302, 6002, ASN | Prepend twice to the specified ASN |
remarks:    | 61302, 6003, ASN | Prepend three times to the specified ASN |
remarks:    | 61302, 6004, ASN | Prepend four times to the specified ASN |
remarks:    | 61302, 6005, ASN | Prepend five times to the specified ASN |
remarks:    +------------------------------------------------------------------------+
remarks:    | 61302, 7001, NODE_ID | Prepend once to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7002, NODE_ID | Prepend twice to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7003, NODE_ID | Prepend three times to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7004, NODE_ID | Prepend four times to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7005, NODE_ID | Prepend five times to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7006, NODE_ID | Prepend six times to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7007, NODE_ID | Prepend seven times to the specified NODE_ID |
remarks:    | 61302, 7008, NODE_ID | Prepend eight times to the specified NODE_ID |
remarks:    +------------------------------------------------------------------------+
remarks:    | rt, 61302, 6001 | Prepend once |
remarks:    | rt, 61302, 6002 | Prepend twice |
remarks:    | rt, 61302, 6003 | Prepend three times |
remarks:    | rt, 61302, 6004 | Prepend four times |
remarks:    | rt, 61302, 6005 | Prepend five times |
remarks:    +------------------------------------------------------------------------+
remarks:    | rt, 61302, 6600 | Do not announce to peers |
remarks:    | rt, 61302, 6601 | Do not announce to IXP (Route server) peers |
remarks:    | rt, 61302, 6602 | Do not announce to Upstreams |
remarks:    +------------------------------------------------------------------------+
remarks:    | 61302, 666, * | BLACKHOLE |
remarks:    | 61302, 667, * | UNREACHABLE |
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ****************** Huize Routing Policy *******************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-HUIZE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-HUIZE
import:     from AS41051 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS61302
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41051 announce AS61302
import:     from AS206873 accept ANY
export:     to AS206873 announce AS61302
remarks:    FREETRANSIT PROJECT
import:     from AS42187 accept ANY
export:     to AS42187 announce AS61302
import:     from AS212461 accept ANY
export:     to AS212461 announce AS61302
remarks:    Rostelecom
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS61302
remarks:    Pin
import:     from AS50509 accept ANY
export:     to AS50509 announce AS61302
admin-c:    SA41411-RIPE
tech-c:     SA41411-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HZCN-MNT
mnt-by:     HUIZE-HOLDING-MNT
created:    2022-10-12T09:50:15Z
last-modified: 2023-07-16T03:43:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HL306-RIPE
org-name:    HUIZE LTD
country:    GB
descr:     Huize Telecom
remarks:    Huize Telecom
remarks:    This is an experimental network supported by our sponsors
remarks:    HUIZE LTD does not have any profit-making activities
org-type:    OTHER
address:    FLAT 74 BAWLEY COURT 1 MAGELLAN BOULEVARD LONDON ENGLAND E16 2FU 61900
abuse-c:    ACRO49689-RIPE
admin-c:    HLN416-RIPE
tech-c:     HLN416-RIPE
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
mnt-ref:    DATAMAX-M
mnt-ref:    AZERONLINE-MNT
remarks:    Geofeed https://geofeed.huize.asia/geofeed.csv
mnt-by:     HUIZE62YUN-MNT
mnt-by:     HUIZE-MNT
created:    2022-10-06T05:32:42Z
last-modified: 2023-03-05T08:28:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UPORT SERVICE
address:    Siu Ying Commercial Building 12-578
nic-hdl:    SA41411-RIPE
mnt-by:     UPORT-MNT
created:    2021-12-27T11:48:22Z
last-modified: 2023-11-30T15:08:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]