| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HUIZE AS61302

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61302
as-name:    HUIZE
descr:     Huize Telecom
descr:     https://huize.asia
descr:     Please report any abuse or complaints at support@62yun.com.
descr:     geofeed: https://geofeed.huize.asia/geofeed.csv
org:      ORG-HL306-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMAV1-RIPE
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-HUIZE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-HUIZE
import:     from AS41051 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS61302
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41051 announce AS61302
import:     from AS206873 accept ANY
export:     to AS206873 announce AS61302
remarks:    FREETRANSIT PROJECT
import:     from AS42187 accept ANY
export:     to AS42187 announce AS61302
import:     from AS212461 accept ANY
export:     to AS212461 announce AS61302
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS61302
admin-c:    SA41411-RIPE
admin-c:    HLN416-RIPE
tech-c:     SA41411-RIPE
tech-c:     HLN416-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HZCN-MNT
mnt-by:     HUIZE62YUN-MNT
created:    2022-10-12T09:50:15Z
last-modified: 2022-11-12T03:46:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HL306-RIPE
org-name:    HUIZE LTD
descr:     Huize Telecom
org-type:    OTHER
country:    GB
address:    FLAT 74 BAWLEY COURT 1 MAGELLAN BOULEVARD LONDON ENGLAND E16 2FU 61900
abuse-c:    ACRO49689-RIPE
admin-c:    SA41411-RIPE
admin-c:    HLN416-RIPE
tech-c:     SA41411-RIPE
tech-c:     HLN416-RIPE
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
mnt-ref:    AZERONLINE-MNT
mnt-by:     HUIZE62YUN-MNT
mnt-by:     HUIZE-MNT
created:    2022-10-06T05:32:42Z
last-modified: 2022-11-19T07:23:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HUIZE LTD NOC
address:    Kemp House, 160 City Road, London, England, EC1V 2NX
nic-hdl:    HLN416-RIPE
mnt-by:     HUIZE-MNT
created:    2021-05-22T15:00:15Z
last-modified: 2022-08-07T13:23:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      62YUN SERVICE
address:    Siu Ying Commercial Building 12-578
nic-hdl:    SA41411-RIPE
mnt-by:     BUHO-MNT
created:    2021-12-27T11:48:22Z
last-modified: 2021-12-27T11:48:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]