| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TADAWUL AS61268

as-block:    AS61263 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61268
as-name:    TADAWUL
org:      ORG-SCMC2-RIPE
import:     from AS25019 accept ANY
import:     from AS29255 accept ANY
export:     to AS25019 announce AS61268
export:     to AS29255 announce AS61268
admin-c:    MBM104-RIPE
tech-c:     TR3461-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MM48642-MNT
created:    2012-12-13T10:07:18Z
last-modified: 2018-09-04T11:17:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SCMC2-RIPE
org-name:    SAUDI STOCK EXCHANGE (TADAWUL)
country:    SA
org-type:    LIR
address:    6897 King Fahd Road - Al Ulaya. Unit Number : 15
address:    12211 - 3388
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966112189554
fax-no:     +966112189557
abuse-c:    SE5506-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ABJ758-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ABJ758-MNT
admin-c:    ABJ14-RIPE
tech-c:     ABJ14-RIPE
created:    2012-11-29T14:48:08Z
last-modified: 2021-06-27T15:00:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tadawul Role
address:    Riyadh - KSA
admin-c:    MBM104-RIPE
tech-c:     MBM104-RIPE
nic-hdl:    TR3461-RIPE
mnt-by:     MM48642-MNT
created:    2012-11-13T11:50:39Z
last-modified: 2014-03-25T16:22:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Bin Mousa
address:    Riyadh - KSA
phone:     +966 1 218 9523
nic-hdl:    MBM104-RIPE
mnt-by:     MM48642-MNT
created:    2012-11-13T11:31:59Z
last-modified: 2014-03-06T12:07:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]