| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTTLBY AS61235

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61235
as-name:    ASTTLBY
org:      ORG-TATL1-RIPE
import:     from AS6697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12406 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42772 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6697 announce AS61235
export:     to AS12406 announce AS61235
export:     to AS42772 announce AS61235
admin-c:    YV293-RIPE
tech-c:     YV293-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2012-12-27T11:51:24Z
last-modified: 2021-02-23T09:47:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-TATL1-RIPE
org-name:    Complementary liability company "TUT and TAM Logistics"
org-type:    OTHER
address:    Kulman str. 1/3-50, Minsk, 220013, Republic of Belarus
mnt-ref:    BYGIS-MNT
abuse-c:    ACRO20851-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2012-12-27T05:45:46Z
last-modified: 2018-12-05T10:37:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yasinetskiy Vyacheslav
address:    Selitskogo str. 21B, Minsk, Republic of Belarus
phone:     +375173860600
nic-hdl:    YV293-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2012-12-27T05:38:23Z
last-modified: 2012-12-27T05:38:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]