| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLEXISCALE-AS AS61226

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61226
as-name:    FLEXISCALE-AS
org:      ORG-EMNL1-RIPE
import:     from AS3549 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3549 announce AS61226
export:     to AS2914 announce AS61226
export:     to AS3356 announce AS61226
admin-c:    NH310-RIPE
tech-c:     NH310-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FLEXISCALE-NOC
created:    2013-01-02T13:58:11Z
last-modified: 2017-11-15T12:27:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EMNL1-RIPE
org-name:    Flexiscale Technologies Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    NORTHGATE HOUSE
        NORTH GATE
address:    NG7 7BQ
address:    Nottingham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441158240770
fax-no:     +441158240770
abuse-c:    AR17627-RIPE
admin-c:    NH310-RIPE
mnt-ref:    MNT-EMNET-559
mnt-ref:    MNT-FLEXISCALE-NOC
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
tech-c:     NH310-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FLEXISCALE-NOC
created:    2004-05-10T10:26:42Z
last-modified: 2021-05-10T12:42:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NOC Manager
address:    Flexiscale Technologies Limited
address:    2A Commerce Square
address:    Nottingham
address:    NG1 1HS
phone:     +44 1158240770
nic-hdl:    NH310-RIPE
mnt-by:     MNT-FLEXISCALE-NOC
created:    2003-08-12T09:39:39Z
last-modified: 2015-09-24T12:49:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]