| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ILAIT AS61207

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61207
as-name:    ILAIT
org:      ORG-IA1089-RIPE
import:     from AS12552 accept ANY
export:     to AS12552 announce AS61207
admin-c:    OM4763-RIPE
tech-c:     OM4763-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ILAIT-MNT
created:    2013-01-10T09:59:16Z
last-modified: 2021-09-23T07:55:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IA1089-RIPE
org-name:    Hostek AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Truckgatan 13
address:    44240
address:    Kungalv
address:    SWEDEN
phone:     +46313522300
fax-no:     +46313522301
abuse-c:    AR17168-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ILAIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ILAIT-MNT
created:    2013-01-08T15:33:11Z
last-modified: 2022-04-20T09:57:00Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    OM4763-RIPE

person:     Ossian Madisson
address:    Truckgatan 13, 44240 Kunglv, SWEDEN
phone:     +46 31 352 2300
nic-hdl:    OM4763-RIPE
mnt-by:     ILAIT-MNT
created:    2021-04-28T07:26:42Z
last-modified: 2021-04-28T07:26:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]