| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.150.22 (lg) / ec2-34-239-150-22.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9616::22ef:9616 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  tv AS61163

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61163
as-name:    tv
org:      ORG-BTV2-RIPE
import:     from as28773 accept ANY
export:     to as28773 announce AS61163
import:     from AS196906 action pref=150; accept ANY
export:     to AS196906 announce AS61163
import:     from AS49824 accept ANY
export:     to AS49824 announce AS61163
import:     from AS59613 accept ANY
export:     to AS59613 announce AS61163
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS61163
admin-c:    BT4302-RIPE
tech-c:     BT4302-RIPE
tech-c:     RS24337-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     bosyak
created:    2019-04-23T07:01:09Z
last-modified: 2020-01-30T14:17:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BTV2-RIPE
org-name:    Bilous Taras Vasylovych
org-type:    LIR
geoloc:     49.42161 26.99653
address:    Mailbox 454
address:    29001
address:    Khmelnitskiy
address:    UKRAINE
admin-c:    BT4302-RIPE
tech-c:     BT4302-RIPE
abuse-c:    AR51960-RIPE
mnt-ref:    bosyak
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bosyak
created:    2019-04-09T06:39:23Z
last-modified: 2019-07-09T07:31:18Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +380673829248

person:     Bilous Taras
address:    Mailbox 454
address:    29001
address:    Khmelnitskiy
address:    UKRAINE
phone:     +380673829248
nic-hdl:    BT4302-RIPE
mnt-by:     bosyak
created:    2019-04-09T06:39:22Z
last-modified: 2019-04-09T06:39:23Z
source:     RIPE

person:     Roman Shevchenko
address:    Ukraine Priazovske 72401 Gorkogo 79/4
phone:     +380955546185
nic-hdl:    RS24337-RIPE
mnt-by:     l1ght-mnt
created:    2020-01-17T13:21:39Z
last-modified: 2020-01-20T22:21:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]