| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PLUSSERVER-ASN1 AS61157

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61157
as-name:    PLUSSERVER-ASN1
org:      ORG-OG2-RIPE
member-of:   AS3320:AS-AUTH-BLACKHOLE-FROM-AS61157
remarks:    ------------ Internal -------------
import:     from AS6659 accept any
export:     to AS6659 announce any
import:     from AS5521 accept any
export:     to AS5521 announce any
remarks:    ------------ Transit -------------
import:     from AS1299 accept any
export:     to AS1299 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS3320 accept any
export:     to AS3320 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS3356 accept any
export:     to AS3356 announce AS-PLUSSERVER
remarks:    ------------ Private Peering -------------
import:     from AS15169 accept AS15169
export:     to AS15169 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS20773 accept AS20773:AS-HOSTEUROPE
export:     to AS20773 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS20621 accept any
export:     to AS20621 announce any
import:     from AS32787 accept any
export:     to AS32787 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS13101 accept any
export:     to AS13101 announce AS-PLUSSERVER
remarks:    ------------ Customer -------------
import:     from AS199012 accept AS199012
export:     to AS199012 announce ANY
import:     from AS35117 accept AS35117
export:     to AS35117 announce any
import:     from AS47488 accept AS47488
export:     to AS47488 announce any
import:     from AS31007 accept AS31007
export:     to AS31007 announce any
import:     from AS60417 accept AS60417
export:     to AS60417 announce any
import:     from AS197938 accept AS197938
export:     to AS197938 announce any
import:     from AS1898 accept AS-VMUNIX
export:     to AS1898 announce ANY
import:     from AS44225 accept AS44225
export:     to AS44225 announce ANY
remarks:    ------- Public peering -------
import:     from AS6461 accept AS-MFNX
export:     to AS6461 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS21473 accept any
export:     to AS21473 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8365 accept any
export:     to AS8365 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8767 accept any
export:     to AS8767 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS41692 accept any
export:     to AS41692 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS5430 accept any
export:     to AS5430 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS31103 accept any
export:     to AS31103 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8220 accept any
export:     to AS8220 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8359 accept any
export:     to AS8359 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS59605 accept any
export:     to AS59605 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8426 accept any
export:     to AS8426 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS20562 accept any
export:     to AS20562 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS6724 accept any
export:     to AS6724 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS6830 accept any
export:     to AS6830 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS10310 accept any
export:     to AS10310 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS3209 accept any
export:     to AS3209 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS12306 accept any
export:     to AS12306 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS25394 accept any
export:     to AS25394 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS24961 accept any
export:     to AS24961 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS24940 accept any
export:     to AS24940 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS6939 accept any
export:     to AS6939 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8551 accept any
export:     to AS8551 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS16276 accept any
export:     to AS16276 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS33873 accept any
export:     to AS33873 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS6659 accept any
export:     to AS6659 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8220 accept any
export:     to AS8220 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8359 accept any
export:     to AS8359 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8881 accept any
export:     to AS8881 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8426 accept any
export:     to AS8426 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS15169 accept any
export:     to AS15169 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS10310 accept any
export:     to AS10310 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS3209 accept any
export:     to AS3209 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8560 accept any
export:     to AS8560 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS12306 accept any
export:     to AS12306 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS24940 accept any
export:     to AS24940 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS6659 accept any
export:     to AS6659 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS197540 accept any
export:     to AS197540 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS3303 accept any
export:     to AS3303 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8551 accept any
export:     to AS8551 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS16276 accept any
export:     to AS16276 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS42 accept any
export:     to AS42 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8075 accept any
export:     to AS8075 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS25291 accept any
export:     to AS25291 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS19679 accept any
export:     to AS19679 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS16509 accept any
export:     to AS16509 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS13335 accept any
export:     to AS13335 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS50629 accept any
export:     to AS50629 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8075 accept any
export:     to AS8075 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS201701 accept any
export:     to AS201701 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS3856 accept any
export:     to AS3856 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS5521 accept any
export:     to AS5521 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS6830 accept any
export:     to AS6830 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS16509 accept any
export:     to AS16509 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS1836 accept any
export:     to AS1836 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS206313 accept any
export:     to AS206313 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS8881 accept any
export:     to AS8881 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS15943 accept any
export:     to AS15943 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS43350 accept any
export:     to AS43350 announce AS-PLUSSERVER
import:     from AS714 accept any
export:     to AS714 announce AS-PLUSSERVER
remarks:    ------- Public peering end -------
admin-c:    PNO7-RIPE
tech-c:     PNO7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PlusServer
created:    2013-01-28T13:41:48Z
last-modified: 2022-07-18T14:04:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OG2-RIPE
org-name:    PlusServer GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Venloer Str.47
address:    50672
address:    Koeln
address:    GERMANY
phone:     +49 2203 1045 3000
fax-no:     +49 2203 1045 1045
admin-c:    SG13291-RIPE
admin-c:    ADPS-RIPE
admin-c:    CA4524-RIPE
abuse-c:    PNO7-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-PlusServer
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PlusServer
created:    2004-04-17T11:11:03Z
last-modified: 2022-07-11T14:17:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PlusServer Network Operations
address:    PlusServer GmbH
address:    Hohenzollernring 72
address:    50672 Koeln
phone:     +49 2203 1045 3600
abuse-mailbox: abuse@plusserver.com
remarks:
remarks:    **************************************************
remarks:    * Auskunftsersuchen gemaess TKG werden nur unter
remarks:    * Fax: +49 2203 1045 1045
remarks:    * Mail: behoerdenanfragen@plusserver.com
remarks:    * bearbeitet!
remarks:    **************************************************
remarks:
admin-c:    ADPS-RIPE
admin-c:    RHPS-RIPE
admin-c:    SG13291-RIPE
admin-c:    CA4524-RIPE
tech-c:     ADPS-RIPE
tech-c:     RHPS-RIPE
tech-c:     SG13291-RIPE
tech-c:     CA4524-RIPE
nic-hdl:    PNO7-RIPE
mnt-by:     MNT-PlusServer
created:    2016-06-02T09:51:40Z
last-modified: 2021-10-01T10:56:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]