| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXASCALE AS61049

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61049
as-name:    EXASCALE
org:      ORG-EL191-RIPE
remarks:    |
remarks:    +-Contact Information----------------------------------------
remarks:    | Website: as61049.net
remarks:    | Abuse: abuse@exascale.co.uk
remarks:    | NOC: noc@exascale.co.uk
remarks:    | Peering: peering@exascale.co.uk
remarks:    | Sales: sales@exascale.co.uk
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    |
remarks:    +-Import/Export----------------------------------------------
import:     from AS-ANY accept ANY
export:     to AS-ANY announce AS-EXASCALE
mp-export:   afi ipv6 to AS-ANY announce AS-EXASCALE
remarks:    |
remarks:    +-Transit Upstreams (IPv4/IPv6)------------------------------
remarks:    | - AS174 Cogent Communications
remarks:    | - AS3257 GTT Communications
remarks:    | - AS6969 Hurricane Electric
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    |
remarks:    +-Public Peering Exchanges-----------------------------------
remarks:    | - LINX LON1
remarks:    | - LINX LON2
remarks:    | - LINX Manchester
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    |
remarks:    +-Private Peering Locations-----------------------------------
remarks:    | - Telehouse North, Docklands, London, UK
remarks:    | - M247, Ball Green, Manchester, UK
remarks:    | - VeloxServ, Wolverhampton, UK
remarks:    | - Exascale, Telford, UK
remarks:    +------------------------------------------------------------
remarks:    |
admin-c:    TB6789-RIPE
tech-c:     TB6789-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TB0001
created:    2013-03-05T10:03:42Z
last-modified: 2022-04-05T20:30:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL191-RIPE
org-name:    Exascale Limited
country:    GB
descr:     Also Known as Exascale and Exascale Business
org-type:    LIR
language:    EN
address:    Unit 26, Trench Lock 3
address:    TF15ST
address:    Telford
address:    UNITED KINGDOM
geoloc:     52.707476 -2.467565
phone:     +443300100140
fax-no:     +443300100140
mnt-ref:    MNT-TB0001
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TB0001
abuse-c:    TB7163-RIPE
created:    2013-02-25T13:53:03Z
last-modified: 2021-01-01T09:11:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Exascale NOC
address:    Unit 26, Trench Lock 3, Telford, TF1 5TB
phone:     +443300100140
nic-hdl:    TB6789-RIPE
mnt-by:     MNT-TB0001
created:    2013-02-28T20:34:48Z
last-modified: 2020-08-20T16:54:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]