| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.52.68 (lg) / ec2-3-236-52-68.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:3444::3ec:3444 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BITENCY-AS AS61029

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61029
as-name:    BITENCY-AS
remarks:    Bitency AS
org:      ORG-DHB11-RIPE
remarks:    ****************************************************
remarks:    Bitency NOC - http://as61029.net
remarks:    Looking glass - http://as61029.net
remarks:    Network Info - http://as61029.net
remarks:    Spam & Abuse - abuse@bitency.net
remarks:    ****************************************************
remarks:    AMS-IX @ GLOBALSWITCH AMS
remarks:    ****************************************************
import-via:   AS6777 from AS-AMSIX-RS accept AS-AMS-IX-RS-SETS
export-via:   AS6777 to AS-AMSIX-RS announce AS-BITENCY
remarks:    ****************************************************
remarks:    IP-transit
remarks:    ****************************************************
import:     from AS39591 accept ANY
import:     from AS24785 accept ANY
import:     from AS20562 accept ANY
import:     from AS49544 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS39591 announce AS-BITENCY
export:     to AS24785 announce AS-BITENCY
export:     to AS20562 announce AS-BITENCY
export:     to AS49544 announce AS-BITENCY
export:     to AS6939 announce AS-BITENCY
export:     to AS43350 announce AS-BITENCY
remarks:    ****************************************************
remarks:    Transit Customers
import:     from AS48260 accept ANY
export:     to AS48260 announce AS-BITENCY
admin-c:    DHB505-RIPE
tech-c:     DHB505-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-nl-dodwholding-1-MNT
created:    2013-03-11T13:50:41Z
last-modified: 2021-07-30T06:44:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DHB11-RIPE
org-name:    DODW Holding B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Ericssonstraat 2
address:    5121ML
address:    Rijen
address:    NETHERLANDS
phone:     +31162714066
admin-c:    DHB505-RIPE
tech-c:     DHB505-RIPE
abuse-c:    AR63752-RIPE
mnt-ref:    lir-nl-dodwholding-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-nl-dodwholding-1-MNT
created:    2021-07-26T11:17:19Z
last-modified: 2022-08-08T11:51:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BITENCY B.V.
address:    NETHERLANDS
address:    Rijen
address:    5121ML
address:    Ericssonstraat 2
phone:     +31162714066
nic-hdl:    DHB505-RIPE
mnt-by:     lir-nl-dodwholding-1-MNT
created:    2021-07-26T11:17:18Z
last-modified: 2021-08-24T17:49:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]