| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEDIABAY-ASIA-AS AS61019

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61019
as-name:    MEDIABAY-ASIA-AS
org:      ORG-MAL15-RIPE
import:     from AS30865 action pref=100; accept ANY
export:     to AS30865 announce AS61019
import:     from AS8193 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8193 announce AS61019
admin-c:    GR11715-RIPE
tech-c:     GR11715-RIPE
status:     ASSIGNED
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2013-03-13T10:41:00Z
last-modified: 2021-08-26T14:23:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MAL15-RIPE
org-name:    Mediabay Asia LLC
country:    UZ
org-type:    OTHER
address:    Tashkent, 100031, Uzbekistan
address:    Beshchinor, 2A
abuse-c:    MA15282-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2013-03-12T13:03:07Z
last-modified: 2022-12-01T17:18:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gani Rakhmatov
address:    Tashkent, 100031, Uzbekistan
address:    Beshchinor, 2A
phone:     +998 97 757 51 77
phone:     +998 71 207 84 48
nic-hdl:    GR11715-RIPE
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2021-08-26T14:23:28Z
last-modified: 2021-08-26T14:23:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]