| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Bredbandsfylket-Troms AS61006

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS61006
as-name:    Bredbandsfylket-Troms
org:      ORG-BTA22-RIPE
import:     from AS224 accept AS-UNINETT
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS16175 accept AS-ITCONNECT
import:     from AS56828 accept AS-NHN
import:     from AS60830 accept AS60830
import:     from AS203779 accept ANY
export:     to AS224 announce AS-BBFT
export:     to AS2603 announce AS-BBFT
export:     to AS16175 announce AS-BBFT
export:     to AS56828 announce AS-BBFT
export:     to AS60830 announce AS-BBFT
export:     to AS203779 announce AS-BBFT
export:     to AS42649 announce AS-BBFT
admin-c:    BBFT-RIPE
tech-c:     BBFT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BBFT-MNT
created:    2013-03-18T09:44:42Z
last-modified: 2018-11-14T14:14:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BTA22-RIPE
org-name:    Bredbandsfylket AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Stakkevollvegen 39
address:    NO-9010
address:    TROMSO
address:    NORWAY
phone:     +4741465050
admin-c:    BBFT-RIPE
tech-c:     BBFT-RIPE
abuse-c:    BBFT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BBFT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BBFT-MNT
created:    2012-03-21T12:56:06Z
last-modified: 2024-01-17T09:31:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BBFT Hostmaster
address:    c/o Bredbandsfylket Troms AS
address:    Stakkevollvegen 35/37
address:    NO-9010 Tromso
nic-hdl:    BBFT-RIPE
mnt-by:     BBFT-MNT
created:    2012-04-16T17:07:07Z
last-modified: 2022-09-28T10:08:54Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@bbft.no
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]