| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LIBATECH-AS AS60999

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60999
as-name:    LIBATECH-AS
org:      ORG-LS198-RIPE
import:     from AS9051 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9051 announce AS60999
import:     from AS42020 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42020 announce AS60999
admin-c:    RS19102-RIPE
tech-c:     RS19102-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIBATECH
created:    2013-03-19T14:37:17Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LS198-RIPE
org-name:    Libatech SAL
country:    LB
org-type:    LIR
address:    Alfred Naccache Blvd - Khalife & Mehanna Bldg - 6th Floor
address:    1100
address:    Achrafieh
address:    LEBANON
phone:     +9611218340
fax-no:     +9611218341
mnt-ref:    LIBATECH
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LIBATECH
abuse-c:    AR31495-RIPE
tech-c:     RS19102-RIPE
descr:     LIBATECH SAL
created:    2015-02-26T08:36:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Saab
address:    Alfred Naccache Blvd Khalife & Mehanna Bldg, 6th Floor
address:    Achrafieh - Beirut - Lebanon
phone:     +961 1 218 340
nic-hdl:    RS19102-RIPE
mnt-by:     LIBATECH
created:    2015-02-28T20:34:22Z
last-modified: 2017-11-25T09:36:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]