| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.11.9 (lg) / ec2-3-228-11-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:b09::3e4:b09 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VISION-AS AS60996

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60996
as-name:    VISION-AS
descr:     B-dul Iuliu Maniu Nr. 7 Corp A, Sc. 2,
descr:     Etaj 2, Camera 49A Bucuresti Sector 6 Romania
import:     from AS35638 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35638 announce AS60996
export:     to AS9050 announce AS60996
admin-c:    DM11740-RIPE
tech-c:     DM11740-RIPE
org:      ORG-VTDS1-RIPE
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VISION-MNT
created:    2013-03-20T08:37:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VTDS1-RIPE
org-name:    VISION TECHNOLOGY DEVELOPMENT SRL
org-type:    OTHER
address:    B-dul Iuliu Maniu Nr. 7 Corp A, Sc. 2,
address:    Etaj 2, Camera 49A Bucuresti Sector 6 Romania
phone:     +40728006678
admin-c:    DM11740-RIPE
tech-c:     DM11740-RIPE
abuse-c:    VTDS1-RIPE
mnt-by:     VISION-MNT
mnt-ref:    VISION-MNT
created:    2018-06-03T06:33:12Z
last-modified: 2018-06-03T06:35:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     DANIEL MATEA
address:    VISION TECHNOLOGY DEVELOPMENT SRL
address:    B-dul Iuliu Maniu Nr. 7 Corp A, Sc. 2,
address:    Etaj 2, Camera 49A Bucuresti Sector 6 Romania
phone:     +40728006678
nic-hdl:    DM11740-RIPE
mnt-by:     VISION-MNT
created:    2013-03-19T07:29:40Z
last-modified: 2018-06-03T06:34:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]