| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPICERO AS60984

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60984
as-name:    SPICERO
org:      ORG-STS83-RIPE
sponsoring-org: ORG-ETS1-RIPE
import:     from AS60118 accept ANY
import:     from AS57142 accept ANY
export:     to AS60118 announce AS60984
export:     to AS57142 announce AS60984
admin-c:    CF3992-RIPE
admin-c:    VM7548-RIPE
tech-c:     TT4848-RIPE
tech-c:     VM7548-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TENNET-MNT
mnt-by:     SPICERO-MNT
created:    2021-09-20T12:29:47Z
last-modified: 2023-05-03T08:27:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-STS83-RIPE
org-name:    SPICE TELECOM SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Sos. Mihai Bravu Nr 286 Bloc 2 Ap 33 Etj 9, Sector 3, Bucuresti
abuse-c:    STS199-RIPE
mnt-ref:    TENNET-MNT
mnt-by:     TENNET-MNT
mnt-by:     TENNET-MNT
created:    2021-09-17T12:23:55Z
last-modified: 2022-12-01T17:27:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TENNET TELECOM
address:    Str. Dej nr.71,Sector 1,Bucuresti
admin-c:    CF3992-RIPE
tech-c:     CF3992-RIPE
nic-hdl:    TT4848-RIPE
mnt-by:     TENNET-MNT
abuse-mailbox: abuse@tennet.ro
created:    2015-01-23T14:56:06Z
last-modified: 2023-08-28T08:39:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cladiu Foleanu
address:    SC TENNET TELECOM SRL
address:    Str. Dej Nr 71
address:    Sector 1, Bucuresti
phone:     +40-731-123100
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    | Please do not send me any abuse complaints. |
remarks:    | Use abuse@thorpanel.com for that or contact |
remarks:    | your service provider or local authorities |
remarks:    | ! DO NOT CALL ME REGARDING ABUSE ISSUES ! |
remarks:    | Please do not make an abuse yourself by |
remarks:    | disregarding this request ! |
remarks:    | I WILL NOT HELP YOU WITH YOUR PROBLEM ! |
remarks:    ------------------------------------------------
nic-hdl:    CF3992-RIPE
mnt-by:     TENNET-MNT
created:    2010-08-27T10:21:59Z
last-modified: 2023-08-18T17:13:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Victor Mihu
address:    Piata Montreal, nr 10, World Trade Center, Intrarea F, Sector 1, Bucharest, Romania
phone:     +40 722.623.282
nic-hdl:    VM7548-RIPE
mnt-by:     TENNET-MNT
created:    2021-09-17T12:11:21Z
last-modified: 2021-09-17T12:11:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]