| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOUDWATT AS60940

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60940
as-name:    CLOUDWATT
org:      ORG-SNC3-RIPE
import:     from AS3215 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8218 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3215 announce AS60940
export:     to AS8218 announce AS60940
admin-c:    FF7119-RIPE
tech-c:     CNTA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLOUDWATT-MNT
created:    2013-04-08T10:18:51Z
last-modified: 2021-08-12T18:08:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SNC3-RIPE
org-name:    Orange Business Services SA
country:    FR
org-type:    LIR
address:    Cloudwatt, 892 rue Yves Kermen
address:    92100
address:    Boulogne Billancourt
address:    FRANCE
phone:     +33140913900
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CLOUDWATT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CLOUDWATT-MNT
abuse-c:    CNTA1-RIPE
created:    2013-04-04T15:13:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Cloudwatt NOC Technical Account
address:    Cloudwatt
address:    892 rue Yves Kermen
address:    92100
address:    Boulogne-Billancourt
address:    France
abuse-mailbox: noc.cloudwatt@orange.com
nic-hdl:    CNTA1-RIPE
mnt-by:     CLOUDWATT-MNT
created:    2013-04-04T15:48:37Z
last-modified: 2020-07-02T16:01:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Orange Cloud Business - Cloudwatt NOC Team
address:    Cloudwatt
address:    892 rue Yves Kermen
address:    92100
address:    Boulogne-Billancourt
address:    FRANCE
phone:     +33184010400
nic-hdl:    FF7119-RIPE
mnt-by:     CLOUDWATT-MNT
created:    2013-04-04T15:24:48Z
last-modified: 2016-03-29T15:34:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]