| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ATSTEL-AS AS60904

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60904
as-name:    ATSTEL-AS
org:      ORG-ATL29-RIPE
remarks:    -=U P S T R E A M S=-
remarks:    --Westcall--
import:     from AS8595 action pref=350; accept ANY
export:     to AS8595 announce AS-ATSCOM
remarks:    --DigitOne--
import:     from AS8905 action pref=350; accept ANY
export:     to AS8905 announce AS-ATSCOM
remarks:    --D o w n s t r e a m s--
remarks:    --LanLink--
import:     from AS58095 action pref=500; accept ANY
export:     to AS58095 announce ANY
remarks:    --UXT--
export:     to AS205070 announce ANY
import:     from AS205070 action pref=500; accept ANY
admin-c:    MS34605-RIPE
tech-c:     MS34605-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATSTEL-MNT
created:    2013-04-16T07:44:45Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATL29-RIPE
org-name:    ATC Telecom LTD.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    1A Begovaya
address:    125284
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957852748
phone:     +74957852792
fax-no:     +74957852748
mnt-ref:    ATSTEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATSTEL-MNT
abuse-c:    AN28458-RIPE
created:    2011-11-10T09:22:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Sitnikov
address:    125284, Moscow, Begovaya, 1A
phone:     +7 495 286-74-94
fax-no:     +7 495 785-27-48
nic-hdl:    MS34605-RIPE
mnt-by:     ATSTEL-MNT
created:    2014-03-15T08:49:53Z
last-modified: 2017-11-10T07:57:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]