| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BFF-MEDIA AS60901

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60901
as-name:    BFF-MEDIA
org:      ORG-SBME1-RIPE
import:     from AS5588 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9009 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5588 announce AS60901
export:     to AS9009 announce AS60901
admin-c:    AC23491-RIPE
tech-c:     AC23491-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BFF-MNT
created:    2013-04-16T09:46:53Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:36Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SRES1-RIPE

organisation:  ORG-SBME1-RIPE
org-name:    SC BFF Media Edit Press SRL
org-type:    OTHER
address:    Str. Floare de Varf nr 2A, sector 5, Bucuresti. Romania
abuse-c:    AR29565-RIPE
phone:     +40765749056
mnt-ref:    BFF-MNT
mnt-by:     BFF-MNT
created:    2013-04-06T12:03:47Z
last-modified: 2014-11-17T22:43:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Avramita Catalina
address:    Str. Floare de Varf nr 2A, sector 5, Bucuresti. Romania
phone:     +40765749056
nic-hdl:    AC23491-RIPE
mnt-by:     BFF-MNT
created:    2013-04-06T12:00:58Z
last-modified: 2013-04-06T12:00:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]