| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETDRIVE AS60884

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60884
as-name:    NETDRIVE
org:      ORG-NKB1-RIPE
import:     from AS13065 accept ANY
import:     from AS205325 accept AS205325
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS13065 announce AS60884 AS205325
export:     to AS50607 announce AS60884 AS205325
export:     to AS201054 announce AS60884 AS205325
export:     to AS48850 announce AS60884 AS205325
admin-c:    NB5573-RIPE
tech-c:     NB5573-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     kbojko
created:    2013-04-19T08:39:09Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NKB1-RIPE
org-name:    Netdrive.pl Krzysztof Bojko
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Zamkowa 5a/9
address:    65-086
address:    Zielona Gora
address:    POLAND
phone:     +48684111326
fax-no:     +48684111306
abuse-c:    AR16425-RIPE
mnt-by:     kbojko
mnt-ref:    kbojko
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2013-04-04T15:11:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:51:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Netdrive.pl Krzysztof Bojko
address:    ul. Zamkowa 5a/9
address:    65-086 Zielona Gora
address:    Poland
phone:     +48684111326
nic-hdl:    NB5573-RIPE
mnt-by:     kbojko
created:    2013-03-15T14:05:49Z
last-modified: 2013-03-15T14:33:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]