| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYSTEMPROJECTS-AS AS60879

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60879
as-name:    SYSTEMPROJECTS-AS
descr:     Krasnoyarsk
org:      ORG-SPL12-RIPE
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS13094 accept ANY
import:     from AS60763 accept ANY
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS57245 accept AS-IT21
import:     from AS49939 accept AS49939
import:     from AS51600 accept AS51600
export:     to AS3216 announce AS-SYSTEMPROJECTS
export:     to AS20485 announce AS-SYSTEMPROJECTS
export:     to AS13094 announce AS-SYSTEMPROJECTS
export:     to AS60763 announce AS-SYSTEMPROJECTS
export:     to AS12389 announce AS-SYSTEMPROJECTS
export:     to AS57245 announce ANY
export:     to AS49939 announce ANY
export:     to AS51600 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS12485 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS12485 announce AS-SYSTEMPROJECTS-V6
mp-import:   afi ipv6 from AS3216 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3216 announce AS-SYSTEMPROJECTS-V6
mp-import:   afi ipv6 from AS12389 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS12389 announce AS-SYSTEMPROJECTS-V6
admin-c:    MS32000-RIPE
tech-c:     MS32000-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SYSTEMPROJECTS-MNT
created:    2013-04-19T10:36:18Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SPL12-RIPE
org-name:    System Projects, LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Nikolaeva, 11, office 702
address:    630090
address:    Novosibirsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73912054546
fax-no:     +73912054546
admin-c:    MS32000-RIPE
abuse-c:    SPRO-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SYSTEMPROJECTS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYSTEMPROJECTS-MNT
created:    2013-04-15T14:33:15Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Svetlov
address:    Russia
phone:     +7 391 2054546
nic-hdl:    MS32000-RIPE
mnt-by:     SYSTEMPROJECTS-MNT
created:    2013-03-19T11:53:29Z
last-modified: 2013-04-23T10:02:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]