| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.196.192 (lg) / ec2-3-94-196-192.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:c4c0::35e:c4c0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ClearPicture AS60866

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60866
as-name:    ClearPicture
org:      ORG-CPSL2-RIPE
import:     from AS6911 accept ANY
export:     to AS61105 announce AS60866
import:     from AS58173 accept ANY
export:     to AS58173 announce AS58173
admin-c:    MO4723-RIPE
tech-c:     MO4723-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mark
created:    2013-04-22T15:08:30Z
last-modified: 2017-11-15T12:27:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CPSL2-RIPE
org-name:    Clear Picture Services Limited
org-type:    LIR
address:    351b Northdown Road
address:    Margate
address:    CT9 3PB
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447903280606
fax-no:     +441843380750
abuse-c:    AR17560-RIPE
mnt-ref:    mark
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2012-12-28T10:15:09Z
last-modified: 2017-10-30T14:43:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mark Oellermann
address:    Marlowe Innovation Centre,
address:    Marlowe Way,
address:    Ramsgate,
address:    Kent,
address:    CT12 6FA
phone:     +447903280606
nic-hdl:    MO4723-RIPE
mnt-by:     mark
created:    2012-12-28T10:42:49Z
last-modified: 2012-12-28T10:42:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]