| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mailru-as AS60863

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60863
as-name:    mailru-as
org:      ORG-LLCn4-RIPE
import:     from AS47764 accept ANY
import:     from AS49281 accept ANY
export:     to AS47764 announce AS60863
export:     to AS49281 announce AS60863
admin-c:    MAIL-RU
tech-c:     MAIL-RU
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETBRIDGE
created:    2013-04-23T09:09:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LLCn4-RIPE
org-name:    Mail.Ru LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Leningradskiy prospect, 39, build 79, SkyLight
address:    125167
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957256357
fax-no:     +74957256359
abuse-c:    MAIL-RU
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-NETBRIDGE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NETBRIDGE
created:    2008-07-24T10:46:43Z
last-modified: 2020-12-16T13:00:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MAIL.RU NOC
address:    Limited liability company Mail.Ru
address:    Leningradskiy prospect, 39/79
address:    125167 Moscow Russia
phone:     +7 495 7256357
fax-no:     +7 495 7256359
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    VG659-RIPE
admin-c:    EY1327-RIPE
tech-c:     DBF3-RIPE
tech-c:     IS13
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: noc@corp.mail.ru
remarks:    Spam & Abuse: abuse@corp.mail.ru
remarks:    Search Abuse: search-abuse@corp.mail.ru
remarks:    Routing inquiries: ncc@corp.mail.ru
remarks:    Peering issues: ncc@corp.mail.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    Please use abuse@corp.mail.ru e-mail
remarks:    address for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
mnt-by:     MNT-NETBRIDGE
abuse-mailbox: abuse@corp.mail.ru
nic-hdl:    MAIL-RU
created:    2010-11-29T12:03:47Z
last-modified: 2018-11-14T20:30:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]