| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOGETI AS60853

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60853
as-name:    SOGETI
org:      ORG-CCB18-RIPE
import:     from AS9031 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS9031 announce AS60853
export:     to AS8220 announce AS60853
admin-c:    JO2713-RIPE
tech-c:     JO2713-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IS_SDC_BCS
created:    2013-04-24T10:36:12Z
last-modified: 2022-02-04T08:46:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-EA3-RIPE

organisation:  ORG-CCB18-RIPE
org-name:    CAPGEMINI BELGIUM NV
org-type:    OTHER
address:    Capgemini Belgium - Bessenveldstraat 19 - 1831 Diegem
abuse-c:    ACRO46220-RIPE
mnt-ref:    CapGemini-CIS-BE-MNT
mnt-by:     CapGemini-CIS-BE-MNT
created:    2022-01-28T10:41:54Z
last-modified: 2022-02-04T08:36:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Johan Verheyen
address:    Jules Bordetlaan 160
address:    1140 Brussel
phone:     +32(0)2 722 12 34
nic-hdl:    JO2713-RIPE
mnt-by:     IS_SDC_BCS
created:    2013-01-31T13:21:37Z
last-modified: 2013-01-31T13:21:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]