| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  iLevant-as AS60849

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60849
as-name:    iLevant-as
remarks:    Gateway to the MENA region
remarks:    iLevant Regional AS Number
org:      ORG-IF13-RIPE
import:     from AS3491 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6762 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3320 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8697 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3491 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8697 announce AS60849
export:     to AS42705 announce AS210247
export:     to AS42705 announce AS208472
export:     to AS6762 announce AS60849
export:     to AS6762 announce AS8934
export:     to AS6762 announce AS211917
export:     to AS6762 announce AS207515
export:     to AS6762 announce AS9038
export:     to AS3491 announce AS207515
export:     to AS3491 announce AS60849
export:     to AS3491 announce AS210247
export:     to AS3491 announce AS3194
export:     to AS3491 announce AS208472
export:     to AS3257 announce AS60849
export:     to AS42705 announce AS60849
export:     to AS3320 announce AS210247
export:     to AS3320 announce AS208472
export:     to AS42705 announce AS208472
export:     to AS42705 announce AS210247
export:     to AS42705 announce AS60849
export:     to AS42705 announce AS3194
export:     to AS6762 announce AS211917
export:     to AS3491 announce AS207928
export:     to AS6762 announce AS207928
export:     to AS6762 announce AS8934
export:     to AS6762 announce AS211917
export:     to AS6762 announce AS211917
export:     to AS42705 announce AS60849
export:     to AS42705 announce AS60849
admin-c:    RA6711-RIPE
tech-c:     RA6711-RIPE
abuse-c:    IA6679-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iLevant-mnt
created:    2013-04-25T07:29:09Z
last-modified: 2022-01-18T09:54:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IF13-RIPE
org-name:    iLevant FZE
country:    AE
org-type:    LIR
address:    314 Zahran St
address:    11814-143605
address:    Amman
address:    JORDAN
phone:     +96265854646
fax-no:     +96265854646
mnt-ref:    iLevant-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iLevant-mnt
abuse-c:    RA6711-RIPE
created:    2013-04-22T10:29:20Z
last-modified: 2021-08-18T08:33:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE Admin
address:    Amman, Jordan
nic-hdl:    RA6711-RIPE
abuse-mailbox: ripeadmin@ilevant.com
mnt-by:     ilevant-mnt
created:    2013-04-23T13:52:38Z
last-modified: 2013-04-23T14:20:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]