| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MNEMONIC-SVG AS60848

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60848
as-name:    MNEMONIC-SVG
descr:     Stavanger, Norway
org:      ORG-mA251-RIPE
import:     from as8896 accept any
import:     from AS29695 accept any
export:     to AS29695 announce AS60848
export:     to as8896 announce AS60848
admin-c:    MNOD1-RIPE
tech-c:     MNOD1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNE-INF-MNT
created:    2013-04-25T08:33:58Z
last-modified: 2018-02-27T09:16:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MA251-RIPE
org-name:    mnemonic AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Henrik Ibsens gate 100
address:    0255
address:    OSLO
address:    NORWAY
phone:     +4723204700
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNE-INF-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNE-INF-MNT
abuse-c:    MNOD1-RIPE
created:    2007-06-04T05:11:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:58:30Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    MNOD1-RIPE
tech-c:     MNOD1-RIPE

role:      mnemonic Network Operations Department
abuse-mailbox: abuse@mnemonic.no
admin-c:    HD2267-RIPE
tech-c:     HD2267-RIPE
admin-c:    JTS50-RIPE
tech-c:     JTS50-RIPE
address:    Henrik Ibsens gate 100 0255 Oslo Norway
nic-hdl:    MNOD1-RIPE
mnt-by:     MNE-INF-MNT
created:    2013-04-23T19:09:51Z
last-modified: 2019-11-13T12:21:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]