| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SGNL-AS AS60843

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60843
as-name:    SGNL-AS
org:      ORG-SGNL1-RIPE
import:     from AS44050 accept ANY
export:     to AS44050 announce AS60843
import:     from AS49505 accept ANY
export:     to AS49505 announce AS60843
admin-c:    SGNL1-RIPE
tech-c:     SGNL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPC
created:    2019-11-18T12:56:40Z
last-modified: 2020-11-27T09:52:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NL357-RIPE

organisation:  ORG-SGNL1-RIPE
org-name:    Signal LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    17, ul. Vereyskaya, Moscow, 121357, Russia
abuse-c:    SGNL1-RIPE
mnt-ref:    IPC
mnt-by:     IPC
created:    2020-11-24T22:21:58Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Signal.net.ru
address:    17, ul. Vereyskaya, Moscow, 121357, Russia
abuse-mailbox: noc@signal.net.ru
nic-hdl:    SGNL1-RIPE
mnt-by:     IPC
created:    2020-11-26T20:29:18Z
last-modified: 2020-11-26T20:29:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]