| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARKADIA AS60831

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60831
as-name:    ARKADIA
org:      ORG-ASKR2-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS60831
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS60831
admin-c:    KR2561-RIPE
tech-c:     BR2967-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2013-05-01T10:01:19Z
last-modified: 2018-09-04T11:19:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-ASKR2-RIPE
org-name:    Arkadia s.c. Krzysztof Rozmus, Barbara Rozmus
org-type:    OTHER
address:    ul.Glogowska 35
address:    45-315 Opole
address:    Poland
abuse-c:    AR24737-RIPE
phone:     +48 667 985 000
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2013-04-30T11:42:52Z
last-modified: 2014-11-17T20:58:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Barbara Rozmus
address:    ul.Glogowska 35
address:    45-315 Opole
address:    Poland
phone:     +48 609 324 499
nic-hdl:    BR2967-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2013-04-30T10:11:23Z
last-modified: 2013-04-30T10:11:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Rozmu
address:    ul.Glogowska 35
address:    45-315 Opole
address:    Poland
phone:     +48 667 985 000
nic-hdl:    KR2561-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2013-04-30T07:43:55Z
last-modified: 2013-04-30T07:43:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]