| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZICOMNEXT AS60806

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60806
as-name:    ZICOMNEXT
org:      ORG-NSZO29-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS60806
export:     to AS49895 announce AS60806
admin-c:    ZA1965-RIPE
tech-c:     ZA1965-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ZICOMNEXT
created:    2013-05-08T08:54:02Z
last-modified: 2021-12-27T13:38:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSZO29-RIPE
org-name:    "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Przemyslowa 6
address:    33-100
address:    TARNOW
address:    POLAND
phone:     +48146274370
fax-no:     +48146908077
abuse-c:    ZA1965-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ZICOMNEXT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ZICOMNEXT
created:    2013-04-25T10:07:34Z
last-modified: 2021-12-27T13:36:31Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    ZA1965-RIPE
admin-c:    ZA1965-RIPE

role:      ZICOM
address:    Przemyslowa 6
address:    33-100 Tarnow, Poland
abuse-mailbox: lir@zicom.pl
nic-hdl:    ZA1965-RIPE
created:    2021-12-27T13:35:10Z
last-modified: 2021-12-27T13:35:10Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-ZICOMNEXT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]