| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RU-SFDATA-AS AS60797

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60797
as-name:    RU-SFDATA-AS
org:      ORG-SL137-RIPE
import:     from AS8595 accept ANY
export:     to AS8595 announce AS60797
admin-c:    DK1674-RIPE
tech-c:     DK1674-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SAFEDATA-MNT
created:    2016-05-19T12:39:06Z
last-modified: 2019-12-04T11:20:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL137-RIPE
org-name:    SafeData LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    OSTAPOVSKI PROEZD 22
address:    109316
address:    MOSCOW
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952324562
fax-no:     +74952324560
admin-c:    DK1674-RIPE
admin-c:    VS828-RIPE
admin-c:    YAG11-RIPE
mnt-ref:    SAFEDATA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SAFEDATA-MNT
abuse-c:    LS10680-RIPE
created:    2007-06-04T10:25:38Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Kalganov
address:    OSTAPOVSKI 22, 109316 MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 2322405
nic-hdl:    DK1674-RIPE
mnt-by:     SAFEDATA-MNT
created:    2007-06-06T07:07:52Z
last-modified: 2013-01-15T08:58:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]