| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WITECNO AS60783

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60783
as-name:    WITECNO
descr:     Witecno S.r.l.
org:      ORG-WS174-RIPE
import:     from AS3269 accept ANY
import:     from AS12874 accept ANY
import:     from AS56911 accept ANY
import:     from AS174 accept any
import:     from AS41327 accept any
export:     to AS3269 announce AS60783
export:     to AS12874 announce AS60783
export:     to AS56911 announce AS60783
export:     to AS174 announce AS60783
export:     to AS41327 announce AS60783
admin-c:    VP14195-RIPE
tech-c:     VP14195-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-witecno-1-mnt
created:    2013-05-13T09:37:12Z
last-modified: 2022-05-06T11:29:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WS174-RIPE
org-name:    WITECNO S.R.L.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    VIA SALVATORE NULLO 68/B
address:    80014
address:    GIUGLIANO IN CAMPANIA
address:    ITALY
phone:     +39 3476115179
admin-c:    VP14195-RIPE
tech-c:     VP14195-RIPE
abuse-c:    AR39880-RIPE
mnt-ref:    it-witecno-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-witecno-1-mnt
created:    2017-04-07T14:43:52Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Valentino Pastore
address:    VIA SALVATORE NULLO 68/B
address:    80014
address:    GIUGLIANO IN CAMPANIA
address:    ITALY
phone:     +39 3476115179
nic-hdl:    VP14195-RIPE
mnt-by:     it-witecno-1-mnt
created:    2017-04-07T14:43:51Z
last-modified: 2017-04-07T14:43:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]