| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERPLUS AS60782

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60782
as-name:    INTERPLUS
org:      ORG-IPSZ7-RIPE
import:     from AS49102 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49831 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS60782
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS21395 accept ANY
export:     to AS49102 announce AS60782
export:     to AS20804 announce AS60782
export:     to AS49831 announce AS60782
export:     to AS50607 announce AS60782
export:     to AS48850 announce AS60782
export:     to AS201054 announce AS60782
export:     to AS21395 announce AS60782
export:     to AS5617 announce AS60782
admin-c:    AK11315-RIPE
tech-c:     AK11315-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INTERPLUS1-MNT
created:    2013-05-13T10:37:28Z
last-modified: 2023-10-09T19:24:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IPSZ7-RIPE
org-name:    Inter Plus Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Popieluszki 13
address:    22-100
address:    Chelm
address:    POLAND
phone:     +48 609161775
admin-c:    AK14055-RIPE
tech-c:     AK14055-RIPE
abuse-c:    AR31873-RIPE
mnt-ref:    INTERPLUS1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTERPLUS1-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-04-17T07:15:07Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ARTUR KRAWCZYK
address:    Maryno 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko
phone:     +48.609161775
nic-hdl:    AK11315-RIPE
org:      ORG-IPAK1-RIPE
mnt-by:     CONNECTED-MNT
created:    2013-05-10T11:49:32Z
last-modified: 2013-05-10T11:49:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]