| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.127.73 (lg) / ec2-18-232-127-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:7f49::12e8:7f49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEASEWEB-NL-AMS-01 AS60781

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60781
as-name:    LEASEWEB-NL-AMS-01
descr:     Netherlands
org:      ORG-OB3-RIPE
remarks:    -------- LeaseWeb Peering Network
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS60781
import:     from AS16265 accept ANY
export:     to AS16265 announce AS60781
remarks:    -------- TRANSIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS60781
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS60781
admin-c:    lswn1-RIPE
tech-c:     lswn1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEASEWEB-NL-MNT
created:    2013-05-13T10:38:23Z
last-modified: 2018-11-04T12:48:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OB3-RIPE
org-name:    LeaseWeb Netherlands B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Postbus 93054
address:    1090BB
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31203162880
fax-no:     +31203162890
admin-c:    lswn1-RIPE
abuse-c:    LWAD-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LEASEWEB-NL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LEASEWEB-NL-MNT
created:    2004-04-17T11:42:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Leaseweb NL NOC
address:    Hessenbergweg 95, 1101 CX. Amsterdam
admin-c:    SPW1-RIPE
nic-hdl:    lswn1-RIPE
mnt-by:     LEASEWEB-NL-MNT
created:    2017-11-16T10:05:00Z
last-modified: 2022-07-05T12:59:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]