| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKYTV-AS AS60772

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60772
as-name:    SKYTV-AS
org:      ORG-SIS55-RIPE
import:     from AS3302 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS1267 accept ANY
export:     to AS3302 announce AS60772
export:     to AS3356 announce AS60772
export:     to AS1267 announce AS60772
admin-c:    MM34222-RIPE
tech-c:     GU2126-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKYTV-MNT
created:    2013-05-15T08:45:11Z
last-modified: 2018-09-04T11:20:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIS55-RIPE
org-name:    Sky Italia srl
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Monte Penice, 7
address:    20138
address:    Milan
address:    ITALY
phone:     +3902308017070
abuse-c:    SKAB
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    skyitalia
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     skyitalia
created:    2013-05-08T07:48:37Z
last-modified: 2023-12-11T10:17:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gabriele Ubertini
address:    Via Monte Penice 7
address:    20138 Milano
phone:     +39 335 1440668
nic-hdl:    GU2126-RIPE
mnt-by:     SKYTV-MNT
mnt-by:     skyitalia
created:    2013-05-08T12:41:34Z
last-modified: 2018-05-23T14:07:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martina Macchi
address:    Sky Italia srl
address:    Salaria 1021, Roma. Italy
phone:     +39 335 1440668
nic-hdl:    MM34222-RIPE
mnt-by:     LEVEL3-MNT
created:    2012-08-17T11:21:47Z
last-modified: 2012-08-17T11:21:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]