| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DAHAS-AS AS60761

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60761
as-name:    DAHAS-AS
org:      ORG-DSS22-RIPE
import:     from AS38935 accept ANY
export:     to AS38935 announce AS60761
import:     from AS12310 accept ANY
export:     to AS12310 announce AS60761
admin-c:    DBE10-RIPE
tech-c:     DBE10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DAHAS-MNT
created:    2019-02-28T12:45:30Z
last-modified: 2021-11-23T14:47:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-DSS22-RIPE
org-name:    Daha Software SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Piata Constantin Brancusi 5 Bloc 6, Ap.27
address:    Craiova Dolj Romania RO-200645
phone:     +40-751-041321
admin-c:    DBE10-RIPE
tech-c:     DBE10-RIPE
abuse-c:    DSS155-RIPE
mnt-by:     DAHAS-MNT
mnt-ref:    DAHAS-MNT
created:    2019-02-27T08:45:57Z
last-modified: 2022-12-01T17:10:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daja Bogdan Eugen
address:    Daha Software SRL
address:    Piata Constantin Brancusi 5 Bloc 6, Ap.27
address:    Craiova Dolj Romania RO-200645
phone:     +40-751-041321
nic-hdl:    DBE10-RIPE
mnt-by:     DAHAS-MNT
created:    2019-02-27T08:45:57Z
last-modified: 2019-02-27T08:47:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]