| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BAYONETTE AS60717

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60717
as-name:    BAYONETTE
org:      ORG-BA652-RIPE
import:     from AS2119 accept ANY
import:     from AS50304 accept ANY
import:     from AS61300 accept AS-FIXO
export:     to AS2119 announce AS-BAYONETTE
export:     to AS50304 announce AS-BAYONETTE
export:     to AS61300 announce AS-BAYONETTE
import:     from AS59863 accept AS59863
export:     to AS59863 announce AS-BAYONETTE AND {0.0.0.0/0}
admin-c:    BLIX-RIPE
tech-c:     BLIX-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BLIX-MNT
mnt-by:     FredrikMotzfeldt
mnt-by:     MNT-BAYONETTE
created:    2013-05-23T11:42:38Z
last-modified: 2019-02-08T13:58:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BA652-RIPE
org-name:    Bayonette AS
org-type:    LIR
address:    Hasleveien 15B
address:    0571
address:    Oslo
address:    NORWAY
phone:     +4791919199
admin-c:    FRMO-RIPE
admin-c:    ARVE
admin-c:    MR18855-RIPE
abuse-c:    AC28405-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FredrikMotzfeldt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FredrikMotzfeldt
created:    2014-04-02T08:22:33Z
last-modified: 2017-10-30T15:33:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE MANAGER
address:    Gullhaugveien 1, N-0484 OSLO
admin-c:    EH752-RIPE
tech-c:     BLIX
nic-hdl:    BLIX-RIPE
abuse-mailbox: abuse@blixsolutions.no
mnt-by:     BLIX-MNT
created:    2012-08-29T12:30:38Z
last-modified: 2018-08-01T10:34:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]