| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TARRCI-AS AS60713

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60713
as-name:    TARRCI-AS
org:      ORG-TCIS2-RIPE
import:     from AS20960 accept any
import:     from AS12741 accept any
export:     to AS20960 announce AS60713
export:     to AS12741 announce AS60713
admin-c:    SK7841-RIPE
tech-c:     SK7841-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SK277-MNT
created:    2013-05-24T08:59:18Z
last-modified: 2018-09-04T11:20:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TCIS2-RIPE
org-name:    EXEA Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    167 Wloclawska Street
address:    87-100
address:    Torun
address:    POLAND
phone:     +48566211354
fax-no:     +48566211354
mnt-ref:    SK277-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SK277-MNT
admin-c:    SK7841-RIPE
abuse-c:    TCIS2-RIPE
created:    2012-12-11T09:46:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:30:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Slawomir Kozlowski
address:    Wloclawska street 167
address:    87-100 Torun Poland
phone:     +48 56 621 13 54
nic-hdl:    SK7841-RIPE
mnt-by:     SK277-MNT
created:    2012-12-13T12:36:40Z
last-modified: 2019-12-06T14:14:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]