| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INETRO-AS AS60704

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60704
as-name:    INETRO-AS
org:      ORG-IJ41-RIPE
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS60704
import:     from AS9032 accept ANY
export:     to AS9032 announce AS60704
admin-c:    ST12331-RIPE
tech-c:     ST12331-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-12-09T13:39:21Z
last-modified: 2020-11-16T18:04:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE

organisation:  ORG-IJ41-RIPE
org-name:    Inetro JSC
org-type:    OTHER
address:    shosse Entuziastov, d. 48/1, of. 36
address:    111123 Moscow
address:    Russia
abuse-c:    IPM-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-12-06T16:12:11Z
last-modified: 2019-12-08T10:13:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Svetlana Timofeeva
address:    shosse Entuziastov, d. 48/1, of. 36
address:    111123 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 2050501
nic-hdl:    ST12331-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-12-06T16:12:11Z
last-modified: 2019-12-08T10:13:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]